Wij zijn partner van het Nationaal Restauratiefonds.

Energiescan voor uw monument

Nieuws
Dijkoraad Herbestemming Monument Monumentenzorg

Uw monument verduurzamen was nog nooit zo dichtbij met de Energiescan Monumenten. Trots kunnen wij mededelen dat wij door Het Nationaal Restauratiefonds zijn gevraagd om als hun partner energiebesparende maatregelen in kaart te brengen voor monumenteigenaren. Dit doen we door het uitvoeren van de Energiescan Monumenten.

Energiescan Monumenten

Verduurzaming is mogelijk, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Energiebesparende maatregelen nemen in een monument is dan ook altijd maatwerk. De Energiescan Monumenten vormt een goed startpunt om verduurzamingsmaatregelen en de invloed daarvan op de cultuurhistorische waarden inzichtelijk te krijgen.

Inhoud

De voordelen op een rij:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen;
  • Inzicht in de mogelijkheden en of een vergunning (naar verwachting) verplicht is.

Architecten van de installatietechniek en meesters in monumentenzorg

Een monumentaal gebouw is een geweldig bezit. Eén met historie, emotie en een waarde toevoeging voor de omgeving. Maar ook een bezit dat speciale eisen stelt aan het beheer, het onderhoud en eventueel de restauratie ervan. Een monument is in een andere tijd gebouwd met andere bouwtechnieken en -materialen. Om uw pand toekomstbestendig te houden zult u daarom weloverwogen afwegingen moeten maken. Dan is onafhankelijke en deskundige ondersteuning wel zo prettig. Met de EMA-certificering, een erkenning voor monumentenadviesbureaus, toont Dijkoraad aan dat wij beschikken over de vereiste kennis en expertise op het gebied van erfgoed.

Heeft u plannen? Neem contact met ons op en laat u informeren.