Een primeur in Nederland!

Wand- en vloerverwarming in een monument met wandbespanning

Nieuws
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Monumenten

Een ware primeur in Nederland! Op Havezate Oldengaerde in Dwingeloo (Drenthe) wordt voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt van zowel wand- als vloerverwarming in combinatie met historisch waardevolle wandbespanning. 
De wandbespanning bestaat uit papieren behangsel op jute en in één kamer is zelfs goudleerbehang aangetroffen. Goudleerbehang is zeer bijzonder en slechts op een tiental plekken in Nederland nog aanwezig, zoals in het stadhuis van Maastricht. Dit behang, ook wel Cordoba-leer genoemd, werd gemaakt door lederen kalfshuiden over elkaar te spannen en te beschilderen met zilververf, waarover een laagje goudvernis kwam. Je kunt je voorstellen dat dit zeer kostbaar en arbeidsintensief was, en daardoor alleen voor de allerrijksten weggelegd.

Grappig weetje; het maken van goudleerbehang heet patsen, zo komt het woord patser aan haar huidige betekenis. 

Inhoud

Het is dus logisch dat Stichting Het Drentse Landschap, sinds 2014 eigenaar van het landgoed, heel bedachtzaam om is gegaan met deze vondst. Zij zijn sinds de eigendomsoverdracht voortdurend bezig om met respect voor dit ensemble een nieuwe invulling te geven aan deze Drentse grandeur. Samen met de laatste eigenaar is er een combinatie van functies ontworpen, waarbij de nadruk ligt op een publiek karakter. Het beleefbaar maken van de cultuurhistorische waarden van dit onalledaagse pand met haar excentrieke geschiedenis was één van de speerpunten uit het Programma van Eisen. 

Het aangetroffen goudleerbehang is één van die zeer zeldzame cultuurhistorische waarden en voor ons de eerste keer dat wij hiermee in aanraking kwamen. Om enerzijds het gebouw in een goede onderhoudsconditie te kunnen brengen en behouden en anderzijds te kunnen voldoen aan de huidige eisen omtrent gebruik en comfort waren er ook aanpassingen in de wijze van verwarmen noodzakelijk. Vanzelfsprekend stond bij het ontwerpen hiervan het behoud van de monumentale waarden van het gebouw en het interieur met bijbehorende wandbespanning voorop. Wij zijn zorgvuldig en gedegen te werk te gegaan met ondersteuning van diverse onderzoeken, zoals naar de RC-waarden en de temperatuur van de kamers. Daarnaast zijn er diverse brainstormsessies geweest met diverse (interieur)deskundigen. En aan de hand van al deze informatie is een systeem ontworpen. Hierbij wordt een combinatie gemaakt van wand- en vloerverwarming, waarbij gekeken wordt naar de individuele kamers en suites om te bepalen welk systeem het beste past, waarmee tegelijkertijd een goede basistemperatuur in het gebouw wordt gebracht. 
Tijdens dit hele ontwerpproces hebben wij zeer nauw contact gehad met de eigenaar Stichting Het Drentse Landschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de gemeente Westerveld en de hoofdarchitect B+O architectuur. 

Al onze inspanningen hebben er toe geleid dat de RCE uiteindelijk onze opdrachtgever positief heeft geadviseerd over het voorgestelde systeem. Wij zijn dankbaar en trots dat wij deel mochten uitmaken van dit proces, zodat we bij konden dragen aan het behoud en beleefbaar maken van dit bijzondere en unieke gebouw.

Meer informatie over Havezate Oldengaerde vindt u op onze projectenpagina.