Advies en realisatie van onderhoudsbestekken

Een goed onderhoudsbestek is afgestemd op uw specifieke situatie

Advisering en onderhoudsbestek

U onderkent het belang van goed onderhoud, maar welk onderhoud is nuttig, noodzakelijk of zelfs verplicht? En hoe gaat u het organiseren en uitvoeren? Een uitgebreide onderhoudsbeschrijving biedt uitkomst. Dijkoraad legt daarin voor alle onderhoudsrelevante onderdelen van uw gebouw en/of gebouwgebonden installaties vast wat de te verrichten werkzaamheden zijn en de bijbehorende frequentie.

Wilt u het onderhoud uitbesteden, dan verzorgen wij een gedegen onderhoudsbestek. Het bestek voorziet in de beschrijving van alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en regelt bovendien alle verantwoordelijkheden van de onderhoudsaannemer.

Inhoud

Onderhoudsbestek
U heeft een helder onderhoudsbestek nodig als u een onderhoudsinstallateur wilt contracteren. Zet u een aanbesteding uit in de markt, dan stellen wij het onderhoudsbestek zodanig op dat het aansluit bij het gewenste contracttype:

  • Inspanningscontract;
  • Resultaatcontract;
  • Prestatiecontract;
  • Conditiegestuurd contract;
  • Risicogestuurd contract.

De typen verschillen van elkaar in de mate van zelfstandigheid en invloed van u en van de onderhoudspartij. Een onderhoudscontract bestaat overigens bijna nooit alleen uit één van de bovenstaande typen. In de meeste gevallen kiezen opdrachtgevers voor een combinatie.

Voor welk type onderhoud kiest u?
Om maar met de deur in huis te vallen: het laatste wat u als vastgoedeigenaar wil is conditie gestuurd onderhoud. Want wat zegt een conditie nou eigenlijk? Het gaat om de risico’s: hoe vaak mag een installatie of een installatiedeel in storing staan en voor hoe lang? En wat is de ernst, intensiteit en omvang van de gebreken? Dáár wilt u als eigenaar of huurder op sturen.

Risicogestuurd onderhoud is overigens alleen succesvol wanneer er een duidelijk vastgoedbeleid is waarin staat hoe u met het vastgoed en dus ook de installaties wilt omgaan.

Verder zien we steeds vaker dat opdrachtgevers terug gaan naar onderhoudsbestekken op basis van een inspanningscontract. Een contract dat ‘gewoon’ voorschrijft hoe vaak een bepaalde installatie moet worden onderhouden, welke materialen er gebruikt moeten worden enzovoort. Wel leggen beide partijen de vereiste resultaten vast, de zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Ook benoemen ze de risico’s. Voor veel opdrachtgevers is deze vorm van een inspanningscontract zeer geschikt.