Alles wat u moet weten over de verplichtingen van het energielabel

Vanaf 2023 energielabel C verplicht voor kantoren

Nieuws
Dijkoraad Energielabel Bedrijfspand

De afspraken van het klimaatakkoord krijgen steeds meer vorm. Naast de regels voor het treffen van energiebesparende maatregelen, zijn nu ook de regels voor het energielabel aangescherpt. Ongeveer 80% van de kantoorgebouwen voldoet nog niet aan de voorgenomen norm van energielabel C voor 2023.

Op dit moment zegt de wetgeving dat u een energielabel moet hebben, maar specificeert niet welke dat exact moet zijn. 
Uiteraard doet iedereen zijn best om een zo gunstig mogelijk label te hebben, de keiharde realiteit is echter dat aardig wat gebouwen nog steeds energieslurpend zijn.

Inhoud

De nieuwe verplichtingen

Heeft u een kantoorgebouw van meer dan 100 m2 in gebruik? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 in het bezit zijn van minimaal een energielabel C of beter. Het moet wel een object betreffen die voor meer dan 50% uit een kantoorfunctie bestaat.

De verplichtingen gelden niet voor:
•    Objecten die voor minder dan 50% uit een kantoorfunctie bestaan;
•    Alle typen monumentale objecten (rijk, provincie of gemeente);
•    Abjecten die binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend worden.

Bron: Energieplein20 van RVO

Het EPA-U energielabel is 10 jaar geldig, dit houdt in dat alle maatregelen die nu worden genomen automatisch ook in 2023 gelden. Daarom is het verstandig om juist nu stappen te ondernemen, om te voorkomen dat u opnieuw een label moet laten opstellen. Daarbij speelt de marktwerking en financiering ook mee. De banken stellen ook eisen aan het vastgoed, waardoor de (her)financiering zonder een groene label een uitdaging gaat worden.

De menselijke maat speelt hierbij ook een belangrijke rol. De mensen die in de gebouwen met een energielabel C of hoger verblijven, bevinden zich in een gezondere (werk)omgeving dan mensen in gebouwen met een lager energielabel. 

Dijkoraad is een gecertificeerd EPA-U adviesbureau met ruime ervaring in het verstrekken van energie labels voor bedrijven en utiliteitsbouw. Neem gerust contact met ons op en/of laat u vrijblijvend informeren over dit onderwerp. Eerst zelf op onderzoek uit? Check dan de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wist u dat?

  • U op het moment van overdracht, bij koop of huur, een energielabel moet hebben? 
  • Bij nieuwbouw nog strengere eisen gelden? Bij oplevering moet een energielabel door een gecertificeerd energieadviseur verstrekt worden, voordat de gebruiksvergunning afgegeven kan worden.
  • Kantoren en bedrijfshallen samen het grootste aandeel energieverbruik hebben van alle gebouwtypen? Deze twee gebouwtypen zorgen samen voor de helft van alle verbruik binnen utiliteit.
  • De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben?
  • U ook een energie maatwerkadvies kunt opstellen en daarvoor in aanmerking kan komen voor subsidie?