Dijkoraad wederom geslaagd voor de audit

Legionellapreventie certificering

Nieuws
Dijkoraad Legionellapreventie Certificering

Trots kunnen wij mededelen dat Dijkoraad wederom positief beoordeeld is voor de jaarlijkse audit door keuringsinstantie Kiwa. Wij kunnen onze klanten blijven adviseren op het gebied van legionellapreventie volgens de BRL 6010 certificering. 

Elke jaar vindt er een audit plaats uitgevoerd door Kiwa om onze kennis en kunde te toetsen. Alleen BRL 6010-gecertificeerde bedrijven zijn bekwaam om legionella risicoanalyses en legionella beheersplannen op te stellen. Wij nemen op professionele wijze het traject voor legionellapreventie uit handen en zorgen ervoor dat u snel en volledig voldoet aan uw wettelijke verplichtingen. Een hele zorg minder.

Legionellapreventie is een steeds terugkomend en heel belangrijk aandachtspunt voor gebouweigenaren. Omdat het ook om het maatschappelijk belang gaat en de gezondheid van ons allen kan het als onderwerp niet genoeg aandacht krijgen. Voorlichting en juiste beheersing er van is essentieel. Alles over legionellapreventie leest u ook hier.