Wat houdt dat in voor uw object?

De nieuwe NEN 1010 is van kracht

Nieuws
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Monumenten

Sinds begin dit jaar is de nieuwe NEN 1010 van kracht, deze is in 2014 uitgegeven maar nu pas wettelijk in het Bouwbesluit genoemd. Hieronder leest u een aantal noemenswaardige wijzigingen.

Hoofdstuk 7 is specifiek als Nederlands addendum toegevoegd. Daarnaast is de lay-out gewijzigd zodat deze meer voldoet aan de Europese regelgeving. 

Een andere belangrijke wijziging is dat de NEN 1010 niet alleen de veiligheid voor personen wil voorschrijven, maar ook brandveiligheid een onderdeel is geworden van de norm. Hierin wordt het Bouwbesluit gevolgd, die naast voorschriften voor bouwen ook veel over brandveiligheid zegt. Deze brandveiligheid komt vooral tot uiting bij het voorschrijven van de NEN 8012: het gebruik van brandvertragende bekabeling.

Inhoud

Bouwbesluit vs. NEN 1010

Ook gaat de NEN 1010 steeds verder de verantwoording leggen bij de bouwpartners, in lijn met het Bouwbesluit. Zo is het voorschrift dat bij een wijziging in de installatie, de bestaande installatie wel doorgerekend moet worden om aan te tonen of de wijziging wel kan plaatsvinden. In het Bouwbesluit staat dat alleen de nieuwe installatie aan de nieuwe NEN 1010 dient te voldoen, hier doet de NEN 1010 er dus een schepje bovenop.

In vorige versies van de NEN 1010 waren er duidelijke voorschriften hoe leidingen en kabels dienen te worden gemonteerd. Nu staat alleen vermeld dat leidingsystemen zodanig gekozen moeten worden dat gewaarborgd wordt dat ze de te verwachten uitwendige invloeden kunnen doorstaan. Gelukkig is ook de NPR 5310 vernieuwd (en aangepast in de lijn van de NEN 1010), waarin staat vermeld wat met deze regel bedoeld wordt.

Opvallende wijzigingen c.q. aanvullingen

  • Er zijn nu regels opgenomen hoe PV systemen dienen te worden aangelegd.
  • Ook is nu in de berekeningstabellen de grondkabel opgenomen, compleet met een hele uitleg in de NPR 5310.
  • De tijd dat de noodverlichting in verblijfsgebouwen in werking moet blijven is gesteld (onder voorwaarden) op 8 uur!

Opvallende wijzigingen c.q. aanvullingen met betrekking tot de brandveiligheid

  • Er moet rekening gehouden worden met thermische effecten van stralings- en convectie-energie van verlichtingsarmaturen.
  • Het wordt aanbevolen om bijzondere maatregelen te nemen ter bescherming tegen de effecten van vlambogen in eindgroepen. (De brandweer noemt dit “brand door kortsluiting”.)

Al met al wordt de NEN 1010 wel steeds dikker, met steeds meer tabellen en bijlagen, we komen nu al aan 735 pagina’s. Des te meer reden om naar een specialist te gaan als er advies gegeven moet worden. Heeft u vragen over de wijzigingen en wilt u het graag bespreken met één van onze adviseurs, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.