We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn

Cursus monument en brandveiligheid

Nieuws
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Monumenten

Zeker ééns per twee weken is er een brandincident met erfgoed; gemiddeld meer dan 30 brandincidenten met erfgoed per jaar. Bron: Erfgoedmonitor. Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat kunnen we doen om erfgoed brandveiliger te maken? En waar ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging? Wat geeft de wet- en regelgeving ons voor handvatten? En welke oplossingen zijn mogelijk met behoud van cultuurhistorische waarden? 

Monumentaal vastgoed; historisch en landschappelijk zeer waardevol voor onze cultuur. En in veel dorpen en steden zorgen de beeldbepalende gebouwen voor de herkenbare, iconische uitstraling van dat gebied. De veranderende wet- en regelgeving maakt dat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij pandeigenaren en de markt komen te liggen. Dit geldt ook voor de kwaliteitsborging van brandveiligheid. Wat betekent dit voor u? Als monumenteigenaar of als organisatie die met monumenten in aanraking komt?

Inhoud

In maart en april dit jaar hebben wij, samen met Dijkoraad Viavesta, twee keer een tweedaagse cursus Brandveilig Erfgoed gegeven bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De cursisten hadden diverse achtergronden, van bouwfysici tot beleidsmedewerkers en van conserveringsspecialisten tot bouwkundig adviseurs. Dit zorgde voor levendige discussies en benaderingen vanuit verschillende invalshoeken. Het werd voor ons ook direct duidelijk hoe sterk dit onderwerp leeft, maar ook hoe onderbelicht het eigenlijk is. 

Zo is het idee ontstaan om deze gezamenlijke kennis verder uit te dragen aan een breder publiek. Daarvoor is de cursus aangepast naar een ééndaagse cursus, waarvan op 27 juni jl. de vuurdoop heeft plaatsgevonden. En wat was dat leuk! Met weer een divers gezelschap, o.a. bouwkundigen, projectleiders en directeuren, werd de ochtend gestart met een rondleiding in het kantoor van onze vestiging in Zwolle. Een monumentaal pakhuis dat tegenwoordig in gebruik is als bedrijfsverzamelgebouw. Daarna van start met de wet- en regelgeving. De cursisten waren verrast door de aankomende veranderingen in de wet en wat dat betekent voor pandeigenaren. Gelukkig biedt de wetgever ook een mogelijkheid om op een innovatieve manier met brandveiligheid om te gaan; dat ondervonden de cursisten zelf tijdens het maken van de casusopdrachten.

Wij vonden het hartstikke leuk om onze kennis over te dragen, anderen te inspireren en doen dit in het najaar van 2017 dan ook weer. Op 31 oktober vindt cursus Brandveilig Erfgoed weer plaats, aanmelden hier.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een op maat gemaakte in company cursus of wilt u meer informatie over de cursus die voor 31 oktober 2017 staat gepland? Mail of bel naar info@dijkoraad.nl of 038 – 22 22 009.