BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouwen

Nieuws
Dijkoraad Ingenieursbureau Installatietechniek Monumenten

De verscherping van de EPC eisen in 2015 zijn nog maar kort geleden ingevoerd of de overheid heeft de BENG Thalys trein al laten vertrekken met bestemming 2020. Maar wat is BENG en wat houdt het in?

BENG is een afkorting voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. In lijn met de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie, het Energieakkoord van Parijs van 2015 en het Lente-akkoord van 2015 streeft de Nederlandse overheid er sterk naar om vanaf eind 2020 alleen nog maar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) toe te staan voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. Voor overheidsgebouwen geldt dit al vanaf eind 2018. In 2018 worden de definitieve BENG-indicatoren vastgesteld voor de nieuwbouw. Hoewel het nog niet definitief is, bereidt de bouwwereld zich al wel voor op deze ontwikkeling. U ook?

Inhoud

Waar gaat BENG over?

BENG gaat over het energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie van gebouwen. Voor utiliteitgebouwen wordt ook de verlichting meegenomen. Het energiegebruik van computers, liften, keukenapparatuur, audio/visuele apparatuur, et cetera telt dus (nog) niet mee.

BENG-indicatoren

Voor utiliteitsgebouwen geldt voor BENG bijvoorbeeld een maximale energiebehoefte van 50 kWh/m2/jaar, een maximaal primair energiegebruik van 25 kWh/m2/jaar en een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 50%.

  • Onder energiebehoefte wordt de vraag naar warmte, koude en verlichtingsenergie verstaan. 
  • Het ‘primaire energiegebruik’ is de hoeveelheid (primaire) energie die door installaties wordt gebruikt om aan de energiebehoefte te voldoen en zegt dus iets over de efficiëntie van de warmte- en koude-opwekking. 
  • Het aandeel hernieuwbare energie wordt bepaald als quotiënt van de hernieuwbare energieopwekking en het primaire energiegebruik. 

De BENG-indicatoren gelden als garantie eis bij ingebruikname, de toetsing bij bouwaanvraag vervalt. Er is haast geboden, het beleid en het budget voor de BENG nieuwbouw worden nu vastgesteld. Voor de bestaande gebouwen zullen de eisen voor energiebesparing worden verscherpt, dit niveau wordt later vastgesteld. 

Stimuleringsmaatregelen worden ingezet om ook de bestaande bouw te verduurzamen. De invoering van de BENG-indicatoren heeft een grote impact op een integraal ontwerp van gebouw en installatie. De top 30 van nieuwbouw gebouwen per gebruiksfunctie zijn recent gecontroleerd. Een beperkt deel van deze top 30 voldoet nu aan alle BENG-indicatoren. Slechts de beste huidige nieuwbouw gebouwen voldoen, dit wordt dus de norm voor alle nieuwbouw eind 2018 of 2020. 

Wat kan Dijkoraad voor u betekenen?

Tussen twee en vier jaar is het zo ver. Indien u plannen heeft om een nieuw gebouw te bouwen is het verstandig om nu al goed na te denken over de BENG-indicatoren en de energiemaatregelen die u kunt treffen. Anders voldoet het gebouw dat in 2020 opgeleverd wordt niet aan de maatstaven die gelden op dat moment. Door onze ruime ervaring met het opzetten en uitwerken van duurzame concepten kunnen wij uw sparringpartner hierin zijn. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp. Wij zijn u graag van dienst.