Trots op onze samenwerking!

Onze samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds
Kantoor Nationaal Restauratiefonds

Verstand van financieren en hart voor monumenten is de slogan van het Nationaal Restauratiefonds (NRF).


Dit sluit naadloos aan op onze passie voor monumenten en wij zijn dan ook trots om partner van het NRF te zijn. Het NRF wil deze bijzondere gebouwen behouden want een monument moet worden beleefd en het verhaal moet worden doorverteld. Zo blijven monumenten springlevend! Daar maakt het NRF zich elke dag weer sterk voor met gerichte financieringen. Of het nu gaat om aankoop van een monument, een restauratie, het herbestemmen of het verduurzamen hiervan, het NRF kan u helpen bij het financieren van deze onderdelen.

Inhoud

Nederland telt 120.000 monumenten. Elk monument vertelt een verhaal en geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio. Monumenten maken onze omgeving levendig, spannend en extra aantrekkelijk. Het Restauratiefonds wil deze bijzondere gebouwen behouden. Want een monument moet worden beleefd en het verhaal moet worden doorverteld. Zo blijven monumenten springlevend! Daar maken we ons elke dag weer sterk voor met gerichte financieringen en relevante kennis voor eigenaren.

De monumentensector kenmerkt zich door vakmanschap en standaard maatwerk. Samen met specialisten en partners delen wij kennis met eigenaren van monumenten. Want goed geïnformeerde eigenaren dragen bij aan kwalitatief herstel en behoud van monumenten.

Voor meer informatie kijk op Restauratiefonds.nl.