Schade aan uw monumentale pand?

Onafhankelijke inspecties en monitoring vertellen een helder verhaal

Schade (aardbevingen)
Dijkoraad Ingenieursbureau Monument Monumentenzorg

In het noorden van Nederland staan ruim 5.500 gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Bij ongeveer 30% van die monumenten is sprake van schade door aardbevingen. Als monumentenspecialist is Dijkoraad veelvuldig betrokken bij de schadeprocessen die hieruit voortkomen. Tijdens die processen hebben we aandacht voor de veiligheid van de bewoners en voor het behoud van het pand.

Wel zo duidelijk

Onze ruime ervaring met monumentaal vastgoed zorgt ervoor dat wij vaak dé schakel zijn tussen de betrokken partijen: overheden, opdrachtgevers, eigenaren en technische bedrijven. Wij communiceren helder en duidelijk over de benodigde herstelwerkzaamheden en de te verwachten resultaten. Dat zorgt voor begrip, efficiency en draagvlak bij overheidsinstanties en bewoners en gebruikers.

Inhoud

Monitoring met QDVision

De ervaring leert dat de monitoring van monumentale panden conflicten voorkomt. Doet zich een aardbeving voor of is er sprake van herbestemming of weg- en bouwwerkzaamheden? Dan worden veranderingen in de actuele status gelijk opgemerkt en geregistreerd. We gebruiken daarvoor QDVision, software die we koppelen aan realtime monitoring. We voeren allereerst een nulmeting uit die de basis vormt van de monitoring. Met de gegevens die daaruit volgen, bouwen we een digitaal dossier op en zijn we in staat een relatie te leggen tussen schadeontwikkeling en externe factoren.