Van verleden naar heden en toekomst

Als Erkend Monumenten Adviesbureau weten wij precies wat uw monument nodig heeft

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is de verzamelnaam voor alle waardevolle (im)materiële objecten die kenmerkend zijn voor de culturele identiteit. Het zijn de sporen vanuit het verleden die hedendaags nog zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Bij Dijkoraad leggen wij de nadruk op de materiële objecten: rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beschermde stads- en dorpsgezichten. Dijkoraad is gespecialiseerd in het coördineren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud en restaureren van monumentale gebouwen.

Inhoud

Bouwkundig én installatietechnisch

Instandhouding, onderhoud, restauratie en herbestemming zijn de sleutelwoorden die ervoor zorgen dat ons monumentale erfgoed behouden blijft. Monumenten zijn gebouwd met andere bouwtechnieken en materialen. Niet alles mag zomaar vervangen worden omdat de monumentale waarde van het pand verloren kan gaan. Om het pand in goede staat te houden zult u soms concessies moeten doen. Dijkoraad is EMA-gecertificeerd. Dit betekent dat wij een erkend adviesbureau zijn als het gaat om monumentale objecten. Kortom: u vindt bij ons onafhankelijke en deskundige ondersteuning bij het bouwkundig en installatietechnisch beheer en onderhoud van uw monumentale pand.

Liefde, expertise en met oog voor detail

Ons motto is: ‘laat herinneringen herleven’. Ons cultureel erfgoed is zeer waardevol maar ook zeer kwetsbaar. Dit maakt dat wij zeer zorgvuldig dienen om te gaan met de archeologische en cultuurhistorische elementen van ons landschap en de bebouwing. Met vakmanschap en passie probeert Dijkoraad een bijdrage te leveren aan de instandhouding van monumentale gebouwen. Dijkoraad is in dit opzicht veelzijdig. Wij hebben alle benodigde kennis en  expertise in eigen huis, zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied. Deze werkwijze wordt door opdrachtgevers zeer gewaardeerd, is efficiënt en kostenbesparend. Liefde voor cultuurhistorisch erfgoed vullen we aan met gedegen expertise en oog voor detail. Het zijn de kernwaarden van ons werk.