Weten waar je mee bezig bent

Museum Boerhaave Leiden

Type project
Energie
Onderhoudsmanagement
Erfgoed
Logo (zwart)
Boerhaave
Dijkoraad Boerhaave Inspecties

Algemeen 

In opdracht van museum Boerhaave te Leiden heeft Dijkoraad een meerjarenonderhoudsplan (MOP) en een planning van toekomstige vervangingsinvesteringen opgesteld. Om een goede MOP te kunnen opstellen heeft Dijkoraad eerst een inspectie uitgevoerd volgends de NEN2767 Methodiek. De NEN2767 inspectie heeft plaatsgevonden aan alle museum en depot gebouwen (zowel interieur als exterieur) en de gebouwgebonden installaties (werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en transport) van museum Boerhaave.

Specifiek

Op verzoek van museum Boerhaave heeft Dijkoraad vooruitlopend op de uit te voeren inspectie en op te stellen MOP een globale raming opgesteld voor de toekomstige investeringen. Het opstellen van deze globale raming van de toekomstinvesteringen is gedaan aan de hand van de bestaande OEL gegevens die zijn verstrekt. 

Inhoud

Tijdens de inspectie zijn de aanwezige gebreken opgenomen. Volgens de NEN2767 zijn vervolgens de conditiescores van de elementen bepaald. De door Dijkoraad opgenomen gegevens zijn verwerkt in het softwarepakket O-Prognose en zijn gebruikt voor het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan (MOP), opgebouwd volgens de NL/SfB codering. Bij het opstellen van het MOP zijn de financiële consequenties met betrekking tot de onderhoudsactiviteiten voor de komende veertig jaar aangegeven. Tevens zijn in het MOP de toekomstige vervangingsinvesteringen opgenomen.

Kenmerken 

Opdrachtgever: Museum Boerhaave
Projectomschrijving: Inspectie
Type gebouw: Museum
Omvang: Circa 21.500 m2 BVO
Uitvoeringsperiode: 2015 

Afbeelding
Dijkoraad Boerhaave Inspecties