Doordachte renovatie

Etty Hillesum Lyceum het Vlier

Type project
Advies & realisatie
Logo (zwart)
Etty Hillesum Lyceum het Vlier Deventer

Algemeen 

De locatie het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum te Deventer, een middelbare school voor havo, atheneum en gymnasium was oorspronkelijk gebouwd in 1969. Medio 2009 vielen letterlijk de stenen uit de gevel. Er werd besloten om het Lyceum te renoveren. Deze mooie ontwerpklus mocht Dijkoraad op zich nemen. Bijzonder was dat het betonkarkas is behouden. Hieromheen is een geheel nieuwe gevel opgebouwd. De gevel is naar voren verplaatst om ruimte te maken voor nieuwe ventilatiesystemen.

Specifiek 

De ventilatie is per lokaal geregeld op CO2 niveau; voor een optimaal comfort en minimaal energiegebruik. Het is uitgevoerd als balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van 90%. De verwarming is uitgevoerd op basis van laagtemperatuur opwekking, regelbaar per lokaal. De warmte/koude opwekking is met gasgestookte verbrandingsmotoren gekoppeld aan de warmtepompen; voor een zeer hoog rendement. 

Inhoud

Verlichting is uitgevoerd op basis van hoog rendement armaturen met daglichtregeling en gestuurd met aan/afwezigheid schakelaars. Gang en raam zijde zijn apart schakelbaar. Sturing van de installatie door een lichtmanagementsysteem voor maximaal comfort en energiebeheer. Op het dak zijn PV cellen geplaatst met een vermogen van 15kWpiek. Door een subsidieregeling van de provincie Overijssel vanaf jaar één winstgevend. Het hele ontwerp is uitgelegd op klasse A van het implementeringspakket frisse scholen. Middels de gecertificeerde dienst EPA(U) heeft het gebouw na renovatie het A-label gekregen. Dit is een forse “labelsprong”. Voor de renovatie had het gebouw een G-label. Inmiddels is door monitoring gebleken dat de exploitatielasten binnen de van tevoren gestelde kaders blijven. Een voorbeeld hiervan is een reductie van het aardgasverbruik van 75%, het gebouw verbruikt op jaarbasis 120.000m3 minder aardgas.

Inhoud

Kenmerken 

Opdrachtgever: Stichting Carmelcollege
Projectomschrijving: renovatie
Type gebouw: school
Omvang: Circa 12.800 m2 BVO
Bouwlagen: 4
Uitvoeringsperiode: 2011 t/m 2012

Afbeelding
Dijkoraad Ingenieursbureau Etty Hillesum Lyceum Het Vlier Deventer
Dijkoraad Jurgen Wissink
Adviseur Advies & Realisatie Jurgen Wissink